სერვისის დეტალები

ჩვენ ვქმნით და გაწვდით ისეთ პროდუქტებსა და მომსახურებას, რომლებიც აღწევს მიზანს, გამოსადეგია და შესაბამისობაშია მომხმარებლების არსებულ ეკოსისტემასთან. ჩვენ გთავაზობთ თქვენი არსებული IT პროცესების კვლევასა და მათი ხარვეზების ანალიზს. ვნერგავთ გადაწყვეტილებებს, რომლებიც მორგებულია თქვენს მოთხოვნებზე.


რას გაწვდით?

კონსულტაცია და გადაწყვეტილების შერჩევა

კონცეფციის შემუშავება და დემონსტრირება

დანერგვა და ადმინისტრირება

მხარდაჭერა

Atlassian ლიცენზიები

ტრენინგები

ატლასიანის მიგრაცია

პროგრამირება