მასშტაბირებისთვის შექმნილი მოქნილი გადაწყვეტილებები

კარგი სერვის-მენეჯმენტი საკვანძოა მომსახურების ხარისხის უზრუნველსაყოფად. Atlassian-ის პროდუქტები კონფიგურირებადია თანამედროვე ორგანიზაციების ან განყოფილებების ოპერაციული და ანგარიშგების საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად.რას იღებთ?


ადამიანური რესურსების მართვა

შერჩევა, მოწყობა, შვებულება, შემოვლის ფურცელი და ა.შ.

იურიდიული

ხელშეკრულებები, დავები, საჩივრები და ა.შ.

ფინანსები

ანგარიშგება, დეკლარაცია, ტრანზაქტიები, დაგახდების ავტორიზაცია და ა.შ.

მარკეტინგი

ღონისძიებები, კამპანიები, პრომოები და ა.შ.