მასშტაბირებისთვის შექმნილი მოქნილი გადაწყვეტილებები

მიუხედავად ბიზნესის პროცესის სირთულისა, ნებისმიერი სახის პერსონალური გადაწყვეტილების შემუშავება შესაძლებელია Atlassian-ის პროდუქტებისა და Atlassian Marketplace Solution პარტნიორების აპლიკაციების ან ინდივიდუალური პროგრამული უზრუნველყოფის საფუძველზე, რომლის შექმნასაც გთავაზობთ Twinit.